0
לקופה
0 מוצרים בסל
9880*
מוקד ההזמנות והשירות
א'-ה' 17:00–8:00 ו' 12:00–8:00

מדיניות פרטיות

תודה על ביקורכם באתר.
 

מדיניות פרטיות
השמירה על פרטיותך חשובה לנו. כדי שנוכל להגן עליה ביעילות, מפורט להלן הנוהל לטיפול במידע מקוון. במידע אשר נשמר במערכת אודות לקוחותינו, נעשה שימוש שמטרתו לשפר באופן מתמיד את רמת השירות ולתת לך הלקוח אפשרות לבצע רכישה בצורה הנוחה ביותר ובסביבה המעניקה את חוויית הקנייה הנעימה ביותר. ברצוננו להסביר לך כיצד אנו מנהלים את המידע המתקבל על ידך באתר. כדי להקל עליך את הנגישות להודעה זו, היא זמינה עבורך בדף הבית שלנו ובכל נקודה בה תתבקש לתת מידע אישי אשר ניתן לשייכו אליך.
 

המידע הנאסף על ידינו
הודעה זו מתייחסת לכל פרטי המידע הנאספים באמצעות מוקד שירות הלקוחות של סודהסטרים ישראל בע"מ ("החברה") בטלפון 9880*, או הנמסרים באתר האינטרנט.www.sodastream.co.il   ישנם מספר עמודים בהם תוכל להזמין מוצרים, לבקש בקשות או לבקש שניצור עמך קשר. סוגי המידע האישי הנאספים בדפים אלו הנם: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, תאריך לידה, סיסמה,  וסל קניותיך. אנו אוספים רק מידע אשר נמסר על ידך.

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בקשות או שאלות בעניין המידע אודותיכם (כפי שנתקבל אצל החברה - ככל שנתקבל) יש להפנות לחברה באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד "צור קשר" שבאתר או באמצעות פניה למוקד שירות הצרכנים של החברה בטלפון 9880* בשעות פעילותו.
 

קוקיס  cookies

קוקיס הנם חלקי מידע קטנים הנטענים במחשב שלך באמצעות הדפדפן.  הם מאפשרים לנו ליצור עבורך חווית גלישה אישית ולהקל על חייך בעת ביצוע ההזמנה.  הם עוזרים לנו לזהות אותך בעת שהנך מבקר שנית באתר, לשמור את סל קניותיך בין ביקור אחד לשני, ומאפשרים לך לגשת לקופה במהירות. יש באפשרותך למנוע העברתם של cookies  למחשבך האישי ע"י חסימתם בדפדפן, אך אז לא נוכל להעניק לך טיפול אישי ולא נכיר את תחומי עניינך והעדפותיך. לכן, אנו ממליצים לך לא לחסום cookies וחווית השימוש שלך באתר www.sodastream.co.il תהיה מיטבית.

 

בהודעה זו מפורטים כמה מהתהליכים המיושמים באיסוף מידע מהאתר ובקשר עמו ובשימושים הנעשים במידע זה.
 

הדרך בה אנו משתמשים במידע
אנו משתמשים במידע הניתן לנו בשעת ביצוע ההזמנה רק על מנת לבצע ולספק את הזמנתך ולאשרר את קבלתה על ידך. בסוף התהליך יימחקו פרטי כרטיס האשראי שלך ולא יישמרו במערכת. לכל הזמנה חדשה תתבקש למלא את פרטי כרטיס האשראי מחדש. אנו לא מוסרים את המידע לגורמים חיצוניים למעט המקרים בהם הדבר נדרש כדי להשלים את ביצוע הזמנתך ולמעט המפורט במדיניות פרטיות זו.

אנו לא נשתמש בפרטים אודות הגולשים באתר לצרכי משלוח דברי פרסומת או דיוור ישיר אלא אם נתקבלה אצלנו הסכמתם המפורשת לכך. השימוש בפרטי הלקוחות יעשה רק לצרכים עסקיים אצל החברה לרבות (כמובן) תאגידים קשורים וחברות בנות או אחיות ו/או שותפים עסקיים שלהן ו/או נותני שירותים המסייעים בידן.
אנו עונים למסרי דואר אלקטרוני לכתובתך האלקטרונית, ואנו מודיעים לך על מוצרים חדשים, מבצעים באתר או בנקודות מכר אחרות, ואנו עשויים להפנות אליך פרסומות מגופים מסחריים נבחרים לפי שיקול דעתנו, רק אם אישרת לנו לעשות זאת. אם אינך מעוניין בכך, אנא שלח אלינו מסר דואר אלקטרוני ודרוש את הסרת כתובתך מרשימות התפוצה.
אפשר שנציע לך קישורים לאתרים אחרים. אם תרצה לבקר בהם מומלץ כי תקרא היטב את מדיניות הפרטיות המפורסמת על ידם מכיוון שאין אנו אחראים למדיניותם של אתרים אחרים.
 

מסירת מידע לצד שלישי

אתרי החברה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אנו עשויים להידרש להעביר מידע שייאסף אודות גולשי האתר (כולו או חלקו) לרשויות המדינה או לצדדי ג' מכוח הוראות הדין.
 • אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 • כאשר תרכוש מוצרים או שירותים יועברו הפרטים הנחוצים לצד שלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי החברה ו/א באיזה מהשירותים המוצעים  בהם, או במצב בו תפעל באתרי החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
 • בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
 • אתרי החברה יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ו/או ניתוח מידע סטטיסטי עבור החברה על ידי צדדים שלישיים.
 • אם החברה תירכש (במלואה או בחלקה) או תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו, אין זה מן הנמנע שהמידע אודות גולשי האתר יועבר גם לרשותו.
   

עדכון מידע הנמסר על ידך
ניתן לעדכן את המידע שמסרת לנו על ידי כניסה מתוך דף הבית של האתר לחשבון האישי ועדכון מידע לפי הצורך ב"חשבון שלי". יש לשים לב שלא כל המידע שנמסר על ידך הנו נגיש. אם טרם נתבקשת למסור את כתובתך בדואר האלקטרוני וסיסמתך, נבקשך לעשות זאת ברגע זה על מנת למנוע מגורמים אחרים לגשת למידע האישי שלך ולשנותו. שימו לב, לא ניתן לשנות כתובת דואר אלקטרוני היות וזהו תעודת הזהות של הכרטיס שלכם.
 

אבטחת נתונים

המידע שייאסף אודות גולשי האתר ישמר בהתאם, בין היתר, להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
 

הסכמה
על ידי דפדוף באתר, כמו גם על ידי מסירת פרטים אקטיבית אודותיכם בגדרי האתר, הנכם מקבלים על עצמכם את תנאיה של הודעת פרטיות זו.
 

הדין החל

על הודעת פרטיות זו יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתגלענה בקשר עם הודעה זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר תל אביב יפו.
 

מחויבותנו בנוגע לבטיחות המידע
על מנת למנוע גישה בלתי מאושרת, לשמור על דיוק המידע, ולהבטיח שימוש נכון בו, הפעלנו אמצעים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים בכדי להבטיח ולאבטח את המידע הנאסף על ידנו באתר.עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של אתרי החברה, הרשום כדין. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטים הנחוצים והכרחיים לצורך אספקת שירותים מסוימים, ייבצר מהחברה לספק לך שירותים אלו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
יתכן ונעדכן או נשנה מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות כפי שנמצא לנכון. באחריותך לעקוב אחר שינויים אלו. שימוש שוטף באתר מהווה את אישורך והסכמתך לשינויים שבוצעו.
 

שאלות ופניות
לשאלות או פניות בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 9880* או לשלוח לנו דואר אלקטרוני לכתובת support@sodaclub.co.il.